Medykamenty a rehabilitacja

Medykamenty a rehabilitacja

Branie leków może czasami znacznie przyspieszyć leczenie i rehabilitację, natomiast w niektórych przypadkach może ją znacząco opóźnić i nic się nie da na to zrobić.

Medykamenty a rehabilitacja

Dlatego też nie dziwi fakt, że jeżeli jeden człowiek nie toleruje leków lub nie działają one na niego dobrze, to po prostu nie powinien ich wcale brać.Medykamenty a rehabilitacja Natomiast w przypadku, kiedy działają na niego dobrze i je toleruje, powinien je stale przyjmować i wtedy szybciej dojdzie do siebie.

Artykuł napisany przez: